Veure taula de dades

Descàrrega de dades

Font de les dades

Visualitzacions relacionades

Valoracions 2014

La taxa d’esforç de Catalunya ha estat lleugerament inferior a la mitjana

Al 2014 la taxa d’esforç en Ajut de la Generalitat de Catalunya va ser del 0,04% del seu pressupost, molt lluny de la fita del 0,7% que estableix la llei catalana de cooperació (Disposició Addicional Tercera de la Llei 26/2001), i  que ja apliquen algunes nacions europees, com és el cas del Regne Unit o Dinamarca. A nivell autonòmic, aquesta xifra es troba lleugerament per sota del promig general, que el mateix any es va situar al voltant del 0,06%, i molt lluny del 0,38% d’Euskadi, que encapçala la llista de les Comunitats Autònomes més solidàries pel que fa a cooperació internacional. En l’altre extrem de la balança s’hi troben comunitats com ara Madrid, Balears o Múrcia, que al 2014 van invertir menys del 0,01 % del seu pressupost en cooperació.

En retallades, Catalunya segueix en la línia de la resta de Comunitats Autònomes

Les retallades aplicades a Catalunya en el camp de l’Ajut no s’entenen de forma aïllada a les que s'han succeït a la resta de Comunitats de l’Estat, on la reducció de la inversió també ha estat una constant. De 2008 a 2014, l’aportació d’aquestes administracions es va veure reduïda en més d’un 75%, en una proporció similar a la de Catalunya. En el cas de les retallades, podem trobar casos tan extrems com els de Múrcia o Madrid, que han reduït a zero o quasi zero la seva inversió en Ajut; o el de les Illes Balears, que va passar d’invertir el 0,71% del seu pressupost en Ajut al 2002, a invertir-hi menys del 0,01% al 2014.

Catalunya en front d’altres comunitats similars

A raó demogràfica, Catalunya es troba entre les quatres comunitats més poblades de l’Estat, amb un milió de persones menys que Andalusia, un milió de persones més que la Comunitat de Madrid i un milió i mig més que la Comunitat Valenciana. D’aquest grup, Andalusia és la comunitat que, a l’any 2014, va invertir més en Ajut, dedicant-hi 30 milions d’euros, seguit de Catalunya (14,34 milions), la Comunitat Valenciana (2,2 milions) i la Comunitat de Madrid (1,2 milions). En fixar-nos en el volum de pressupostos, s’observa que Catalunya i Andalusia tenen pressupostos similars (al voltant dels 30 mil milions d’euros) però que la segona va invertir el doble en Ajut que la primera.