Font de les dades

Valoracions 2014

Treballar en els drets humans de les dones

El plantejament del Pla Director cap a la cooperació en drets humans de les dones prové del lideratge exercit per dos actors clau: l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Parlament. Per bé que aquest enfocament ja tenia una forta presència en l’Ajut català, en els propers anys assolirà un rol central en les seves accions, el que el dotarà d’una major coherència. Aquesta nova visió no actua en el buit: s’adscriu a les demandes de l’agenda internacional del desenvolupament, plasmada en notables declaracions com ara l’Agenda d’Acció d’Accra o l’Agenda del Desenvolupament Sostenible. La seva idea subjacent més destacable és que la incorporació en termes d’igualtat de la dona en el conjunt de la societat, la política i l’economia és una condició irrenunciable per assolir un desenvolupament humà ple.

La inversió ha anat a la baixa en els darrers anys

Malauradament, les xifres d’inversió de l’Agència en aquesta matèria han tendit a la baixa des del 2011, en consonància al que ha passat en la resta d’àmbits pressupostaris. Dels 10 milions invertits al 2011 s’ha passat als quasi 2 milions al 2014. Totes les partides han vist reduït el seu pressupost, i el nombre de projectes finançats ha passat dels 132 (2011) als 48 (2014). Com a dada positiva, almenys podem anotar que el nombre de projectes finançats per l’Agència s’ha doblat des de l’any passat, quan no es van superar la vintena de projectes. S’espera una millora substancial d’aquesta secció en els propers anys, per bé que, ara per ara, l’evolució més recent només ens permet ser crítics.

L'Educació pel Desenvolupament: nota positiva del 2014

Si l’estructura que perpetua la desigualtat de gènere a nivell global és una construcció social com el patriarcat, l’eina més eficaç per respondre’l en origen ha de ser inevitablement l’educació transformadora. En aquest sentit, l’eix de recuperació d’inversions de l’ACCD al 2014 ha estat l’Educació pel Desenvolupament, que ha multiplicat per quatre els fons en un any. En el darrer any, l’EpD representava el 20% de la inversió de l’ACCD en aquest àmbit. Entre d’altres, aquest increment ha permès finançar projectes com el Dóna Veu 1325, que aprofundeix en el coneixement de la relació entre els conflictes bèl·lics, les dones i la construcció de pau.