Veure taula de dades

Descàrrega de dades

Font de les dades

Visualitzacions relacionades

Valoracions 2014

L'ACCD gestiona cada cop menys Ajut

En el context de les entitats catalanes emissores d’Ajut, destaca com a mala notícia la reducció reiterada del pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. La reducció del seu pressupost de fet, sorprèn per haver-se iniciat des de tan aviat (a l’any 2009 ja va registrar una retallada del 10%), així com per haver estat el blanc de les retallades de la Generalitat en major mesura que la cooperació feta des d’altres Departaments. Dit això, no podem deixar de criticar l’evolució de les xifres en aquest sentit, doncs s’ha passat d’una relació del 70% contra el 30% a favor de l’Agència al 2007, al 45% contra el 55% a favor dels departaments al 2014.

L'aportació a les Entitats Públiques és la menys castigada...

Fer balanç de quasi qualsevol aspecte de la cooperació catalana en els darrers anys implica parlar de retallades. En aquest sentit, la relació amb les entitats receptores no n'és una excepció, ja que totes han vist minvar els fons que rebien per desenvolupar projectes de desenvolupament. Val a dir, però, que la categoria de les Entitats Públiques ha estat la menys castigada de totes, ja que ha seguit canalitzant més d'11 milions d'euros al 2014 (el que suposa una porció del voltant del 40% dels fons). Cal anotar però, que aquesta no deixa de ser una dada negativa, ja que els fons gestionats per entitats públiques eren de més de 20 milions d'euros al 2007 i de més de 30 milions al 2010. La reducció en aquest cas, s'explica per la retallada en l'ACCD, els departaments i les entitats locals, administracions que al 2010 cooperaven amb entitats públiques (en més de dos terços en el cas de les entitats locals i l'ACCD).

Però la de les ONG i les OMUDES cau en picat

La situació de les ONGD i els Organismes Multilaterals de Desenvolupament  és encara pitjor. Pel que fa als fons de les ONGs, els fons han passat dels 27 als 11 milions d’euros, el que suposa una retallada de quasi el 60%. Aquesta relació és encara més dramàtica si tenim en compte que en el moment àlgid de l’Ajut català, al voltant del 2010, les ONGD van arribar a gestionar més de 40 milions d’euros. La clau per entendre aquesta situació es troba, majoritàriament, en les retallades aplicades al pressupost de l’ACCD des d'almenys el 2009, que ha deixat de canalitzar més de 20 milions d'euros des del 2009.

Les mateixes retallades en aquest pressupost han afectat, de retop, les aportacions als Organismes Multilaterals de Desenvolupament, ja que aquesta administració n’era la principal donant a Catalunya. Si al 2007 els fons per a OMUDES eren de 5 milions i al 2008 de 8 milions, era perquè l’Agència n’aportava 4,9 milions i 6,9 milions respectivament. Al 2012 però, el global d’aquesta partida ja va rebaixar per primer cop el milió d’euros (300 mil euros), i en l’exercici del 2014, el volum de fons per a OMUDES ha estat testimonial (78 mil euros). 

Millora de tendència al 2014

És indubtable que durant el cicle 2008-2014, la tendència del sector ha estat marcadament negativa. Tanmateix, el període posterior al 2013 també permet parlar d’una millor tendència, que s’ha concretat en la recuperació de fons per les ONG (amb un increment d’1.5 milions d’euros) i en destacables increments de les assignacions de les entitats locals (4 milions d’euros més d’inversió en dos anys) i les universitats (mig milió més en el mateix període). En el curt termini, i per poder parlar de recuperació, a aquest redreçament l’hi mancarà un major creixement dels fons de l’ACCD, per a OMUDES i per a les ONGD.