Documentar-se

Mostrant els resultats per la institució Ajuntament de Barcelona.

Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona, 2015

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona

Pla de Treball Anual de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Solidaritat 2013

Memòria d'Activitats 2013 de l'Ajuntament de Barcelona