Documentar-se

Mostrant els resultats per l'any 2011.

Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011/2015

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2011

La Agencia y la Regulación de la Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña

Quin Model per a les ONGS Catalanes en Temps de Retallades?

  • Categoria: ONGD i Societat Civil
  • Autors: Luci Rodrigo Peiró
  • Institució: CIDOB
  • Any: 2011
  • Nombre de pàgines: 2
  • Idioma: Català
  • Paraules clau: Cooperació Autonòmica, Cooperació Catalana, ONGDs

Informe de recomendaciones para la elaboración de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo otorgadas por las Entidades Locales

  • Categoria: Cooperació Descentralitzada
  • Autors: Diversos Autors
  • Institució: FEMP
  • Any: 2011
  • Nombre de pàgines: 28
  • Idioma: Castellà
  • Paraules clau: Cooperació Local, Entitats Locals, Cooperació Descentralitzada, Subvencions

Sèrie de Drets Humans Emergents 7: El Dret a la Ciutat

Sèrie conflictes oblidats: Caucas Sud

  • Categoria: Conflictes Internacionals
  • Autors: Marina Arakelyan, Natividad Fernández, Ana Villellas
  • Institució: Institut de Drets Humans de Catalunya
  • Any: 2011
  • Nombre de pàgines: 97
  • Idioma: Català
  • Paraules clau: Conflictes Internacionals, Conflictes Oblidats, Drets Humans, Caucas Sud, Geòrgia, Azerbaidjan, Armènia, Unió Soviètica, Abkhàzia, Ossètia del Sud, Nagorno-Karabakh

Pau, Conflicte i Seguretat a l'Àfrica

4t Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud

25 Anys, 25 Moments: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament