Exigir millor ajut

Recomanacions d'Oxfam Intermón

1
Respondre als grans reptes globals, alinear-se amb l’Agenda 2030 de manera integral i definir el seu perfil com Actor per al Desenvolupament: Nivell de compliment 0%
Per què?

A L'AOD ha d'estar guiat per la justícia social, els drets humans i la sostenibilitat ambiental.

B S'ha d'especialitzar en sectors on Catalunya tingui un fort valor afegit, com la lluita contra la desigualtat i la promoció de resiliència en les poblacions vulnerables.

C Que actui per alleujar el sofriment en les zones de conflicte, especialment garantint els drets de la població desplaçada.

Com?

Avenços

2
Amb recursos suficients per tenir impacte en els països socis i que converteixi a Catalunya en un Actor per al Desenvolupament Internacional rellevant i fiable: Nivell de compliment 0%
Per què?

A Recuperant progressivament els fons de l'AOD, fins arribar al 0,4% de la RNB el 2020, començant per un 0,24% en els Pressupostos de la Generalitat pel 2017.

Evitannt inflar artificialment les xifres de l'ajut amb els costos associats a l'acollida de refugiats.

 

Com?

Avenços

3
Ha de resultar del consens polític ampli i amb un major ènfasis en l'execució, l'aprenentatge i la rendició de comptes. Nivell de compliment 0%
Per què?

Establint un Plan Director de la cooperació que vagi més enllà d'una legislatura i un Pla Director senzill que guiï estratègicament aquesta política.

Evaluant i redissenyant les instàncies i els mecanismes d'aprenentatge i rendició de comptes.

 

Com?

Avenços

4
Que promogui una organització institucional adaptada als desafiaments dels ODS i que millori la qualitat i eficàcia de la Cooperació Espanyola: Nivell de compliment 0%
Per què?

Creant una Vicepresidència de Desenvolupament, Medi Ambient i Drets Humans o entitat similar depenent de Presidència del Goverrn.

Simplificant i reorganizant les diferents entitats d'execució de l'ajut.

Reformant i reforçant el paper de la ACCD per a que es converteixi en la entitat que lideri, tant estratègicament com en recursos, la política de cooperació.

 

Com?

Avenços

5
Una política de ooperació més estratègica: Nivell de compliment 0%
Per què?

Un Ajut Bilateral estratègic i amb les prioritats ben definides. 

B Una cooperació multilateral previsible i compromesa amb l'Agenda ODS.

Una política de Cooperació més participadaiy transparent, amb major protagonisme del Parlament.

Recuperant la Cooperació Descentralizada a nivells anteriors a la crisis.

Com?

Avenços