Glossari

Definicions

Ajut Genuí / Ajut Inflat

Definició

Segons la confederació europea d'ONGD, CONCORD, l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) no hauria de comptabilitzar les ajudes a estudiants i a refugiats, l'Ajut vinculat ni les condonacions de deute, i també hauria de restar a part els interessos del deute. En essència doncs, considera que totes aquestes són formes d'inflar l'Ajut. Per tal de poder comparar l'AOD de qualitat o real entre donants, resten aquestes partides d'Ajut "inflat" que engreixen les xifres del mateix, i la resta es denomina Ajut "genuí", que correspon a l'ajuda de qualitat.

Valoració

En les estadístiques oficials que publiquen els països membres del Comitè d'Ajut al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE, estan incloses partides la qualificació com a AOD de les quals resulta difícil d'acceptar, ja que o bé no tenen un impacte real en el desenvolupament del país receptor, o bé estan orientades a servir els interessos del país donant:

  •  Ajudes a estudiants.- És una forma de cooperació tècnica: estudiants de països socis que reben ajudes per a estudiar en un país donant. No està clar el benefici que té per al país soci, ja que aquests estudiants gastaran els diners de la beca en el país donant i hi ha el risc que ni tan sols tornin al seu país d'origen.
  • Condonacions de deute.- En la majoria dels casos, es beneficien d'aquestes operacions països socis amb greus dificultats per fer front al reemborsament del deute. Pel que la condonació, tot i ser una cosa positiva, no tindrà una incidència real sobre la vida de la població.
  • Ajudes a refugiats.- Les persones que es refugien en un país donant, fugint de la persecució que pateixen en el seu país d'origen, en ocasions reben ajudes materials per part del país d'acollida que computen com a AOD. Encara que aquestes actuacions són molt positives per preservar els drets humans de les persones afectades, no tenen un efecte tangible en el desenvolupament del país d'origen, per la qual cosa no s'haurien de comptabilitzar com a AOD.
  • Ajuda vinculada.- Persegueix els interessos del país donant i de les seves empreses, no els del país soci.
  • Interessos del deute.- De la mateixa manera que un país donant comptabilitza els reemborsaments del principal d'un préstec a un país soci amb signe negatiu (neutralitzant el desemborsament previ), també hauria de comptabilitzar com a AOD negatiu els fons que rep per a l'abonament dels interessos associats a aquest préstec, ja que són ingressos financers derivats de la seva política d'ajuda al desenvolupament. 

Exemple: Segons les dades de CONCORD, el 44% de l'AOD bilateral lliurat per Espanya el 2013 va ser inflat, equivalent a uns 338 milions de dòlars. El 71% de l'Ajut inflat es va deure a condonacions del deute; el 14%, a interessos del deute; el 8%, a Ajut als refugiats, i el 7%, a Ajut vinculat. En el cas català, ens resulta difícil obtenir-ne xifres concretes, per bé que podem anotar a la desproporció de l'Ajut inflat en l'exercici del 2014, quan les ajudes a estudiants estrangers en universitats catalens van ascendir a més del 20% del pressupost en Ajut de la Generalitat.

Referències

CONCORD, AidWatch 2014

Termes associats

Ajut Vinculat, Ajut Oficial al Desenvolupament, Ajut Programable per País, Condonació del Deute, Cooperació Tècnica

Equivalència en anglès

Genuine Aid / Inflated Aid

Categoria

Classificació de l'ajut