Glossari

Definicions

Ajut Programable País (APP)

Definició

L'Ajut programable país és un concepte forjat pel CAD de l'OCDE el 2007 per expressar la porció d'ajuda que pot ser objecte d'una planificació plurianual per part del donant respecte a un país soci, i sobre la qual els països socis podran influir significativament. Per això l'APP es calcula restant, del total de l'AOD, tots aquells elements que no són programables en l'àmbit del país: Ajut humanitari, alleujament del deute extern, costos administratius del donant, beques i investigació en països donants, cooperació descentralitzada, sensibilització i educació per al desenvolupament, ajudes a refugiats en el país donant, Ajut alimentari i contribucions no reservades a l'ONGD

Valoració

Segons l'OCDE, l'APP és un concepte més apropiat que el de l'AOD per mesurar els fluxos d'ajuda que van a parar al país receptor. Els elements que es resten es refereixen a l'Ajut que és imprevisible per naturalesa, que no surt de les fronteres del país donant o que no forma part d'acords de cooperació amb el govern del país receptor ni pot ser programada per aquest. Es tracta, per tant, d'un tipus d'ajuda més susceptible de alinear-se amb les polítiques i estratègies de desenvolupament definides pels països socis i que permet l'apropiació.

Segons les estadístiques de l'OCDE, el 2012 el 55% de l'AOD dels països del CAD va ser APP; el 60% de l'APP es va canalitzar per via bilateral; el 28%, per via multilateral, i el 12%, per via multibilateral. En el cas de l'Estat, tot just el 35% de l'AOD desemborsat el 2012 va tenir el caràcter d'APP, segons l'OCDE.

Exemple: L'Ajut d'emergència que va rebre Haití després del terratrèmol de 2010 no és una APP, ja que el seu flux era tan imprevisible com el mateix terratrèmol. Per contra, sí que seria APP l'Ajut que se li lliurés ara amb motiu d'un programa plurianual per prevenir-ne les epidèmies. 

Referències

OCDE, Getting closer to the core - Measuring country programmable aid, 2010 

OCDE, Country programmable aid (CPA): Frequently asked questions 

CFP, How Much of Official Development Assistance is Earmarked?, 2011

Termes associats

Alineament, Apropiació, Ajut Inflat, Ajut Programàtic

Equivalència en anglès

Country Programmable AID (CPA)

Categoria

Classificació de l'ajut