Glossari

Definicions

Fons Fiduciari

Definició

Són vehicles per canalitzar els fons d'Ajut de donants governamentals (Ajut multibilateral) i no governamentals, administrats per una organització fiduciària (per exemple, l'ONU, que administra el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, PNUD). Els fons fiduciaris es dediquen a finançar activitats acordades entre l'organisme fiduciari i el donant o els donants. Aquestes activitats van des d'immensos programes globals fins a projectes convencionals de desenvolupament.

Valoració

Els fons fiduciaris canalitzen més del 10% de l'AOD proporcionada per tots els estats membres de l'OCDE. El seu nombre s'ha multiplicat en l'última dècada, del que es dedueix la importància que proporcionin un ajut eficaç. Donada la varietat de fons fiduciaris existents, es combinen experiències bastants positives amb d'altres més negatives.

Una crítica freqüent que es fa dels fons fiduciaris és que els països contribuents marquen l'Ajut que dipositen en aquests fons, determinant per endavant en què o en quin sector es gastaran els diners (Ajut multibilateral). No obstant això, els fons fiduciaris també tenen un valor afegit, sobretot quan aporten recursos amb els que donen suport a béns públics globals, en lloc d'usar-se com a complement de l'Ajut al desenvolupament que rep un país, ja que en aquest cas l'avantatge d'un fons fiduciari sobre mecanismes bilaterals de l'ajut és poc clara.

Els fons fiduciaris fallen freqüentment a l'hora de integrar-se en els programes propis del país receptor i de permetre una participació suficient d'aquest en el disseny dels seus objectius i modalitats; a més, en ocasions és difícil la coordinació sobre el terreny amb d'altres fonts d'Ajut. Per tot això, més que qüestionar-ne la naturalesa i l'existència, des de molts àmbits es reclamen canvis substancials en la gestió d'aquests fons, per tal de potenciar-ne l'orientació als resultats i el retiment de comptes. Es reclama, a més, un enfocament estratègic per part dels països donants, que focalitzi la seva contribució cap als fons millor gestionats, més eficaços i que facilitin l'apropiació i l'alineament amb les prioritats del país receptor.

Exemple: Diverses desenes de programes de les Nacions Unides s'administren sota el sistema de fons fiduciaris. Un d'ells és el Programa Mundial d'Aliments, al qual el Govern espanyol, a través de l'AECID, va contribuir amb 10 milions d'euros l'any 2012. Aquest import es va repartir entre 14 actuacions diferents, a països com les Filipines, Níger,  Mali, Sudan del Sud, Síria o la població sahrauí.

Referències

IEG, An Evaluation of the World Bank 's Trust Fund Portfolio. Trust Fund Support for Development, 2011 

CFP, How Much of Official Development Assistance is Earmarked?, 2011 

Termes associats

Ajut Multibilateral, Fons Comú, OMUDES, Reservar l'Ajut

Equivalència en anglès

Trust Fund

Categoria

Gestió de l'ajut