Glossari

Definicions

Fragmentació de l'Ajut

Definició

Existència de múltiples donants en un mateix país soci, amb intervencions aïllades i sumes reduïdes en cadascuna. En general, es refereix a les actuacions en què cal un enfocament de conjunt i la necessària harmonització entre els donants.

Valoració

La fragmentació menyscaba l'eficàcia de l'Ajut, ja que incrementa els costos de transacció; redueix l'impacte i desaprofita les complementarietats entre els donants en tractar-se d'accions aïllades i de petita dimensió; contribueix als cavalcaments, i redueix la capacitat administrativa dels governs socis, com a conseqüència del temps i dels recursos excessius que es destinen a atendre les delegacions dels donants.

Exemple: Les dades del Comitè d'Ajut al Desenvolupament revelen que el 50% de les accions de desenvolupament registrades acumulen a penes el 5% del volum total de l'Ajut.

Referències

OCDE, OECD Report on Division of Labour: Addressing Cross-country Fragmentation of Aid, 2011 

Termes associats

Harmonització, Complementarietat, Divisió del Treball, Concentració Geogràfica i Sectorial

Equivalència en anglès

Aid Fragmentation

Categoria

Eficàcia de l'ajut