Glossari

Definicions

Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Catalana

Definició

Els Plans Directors de Cooperació catalana, com a instrument de planificació, defineixen uns països prioritaris en els quals cal concentrar els fons d'ajuda al desenvolupament, en funció de vincles històrics, d'interessos econòmics i comercials, per donar continuïtat a les actuacions o senzillament per tractar-se de països que exigeixen d'un major esforç per part dels donants, a causa de les seves condicions d'extrema pobresa. En els quatre plans directors que han existit, el nombre de països prioritaris no ha variat gaire, així com les categories que els agrupen.

Els Països Prioritaris pel IV Pla Director són: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Sàhara Occidental, el Senegal, Moçambic, els Territoris Palestins, Gàmbia i Tunísia.

Valoració

La definició de prioritats geogràfiques és una de les línies mestres en l'estratègia de cooperació d'un donant. Des dels fòrums internacionals sobre l'Eficàcia de l'Ajut, es recomana concentrar el nombre de països destinataris. Amb aquesta línia argumental, els plans directors de la cooperació catalana mai han presentat una gran dispersió de països amb que es cooperava, per bé que n’han eliminat categories intermitges (com la de països preferents). D’altra banda, els Plans Directors també han inclòs àrees geogràfiques preferents, i no només països, que han ampliat l’angular de l’acció de la Generalitat amb l’objectiu de concentrar recursos i incrementar les capacitats de construir sinèrgies amb d’altres actors de cooperació. 

Referències

ACCD, Plans Directors

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Marc d'Associació País (MAP), Afavorits i Orfes de l'Ajut, Pla Director de Cooperació Catalana, Sortida Responsable

Equivalència en anglès

Geographic Priorities

Categoria

Gestió de l'ajut