Glossari

Definicions

Projecte

Definició

Intervenció individual per al desenvolupament, sovint emmarcada en un programa més ampli, que té per objecte assolir objectius determinats, amb recursos especificats i dins d'un calendari d'execució concret. 

Valoració

Quan un projecte consisteix en una actuació aïllada, inconnexa d'altres actuacions, fora del marc d'un programa, tendeix a minar l'eficàcia i a fomentar la fragmentació de l'Ajut. Els projectes que desenvolupa un donant han d'estar integrats, per tant, dins d'un marc estratègic d'actuació, en què es tingui present l'harmonització amb altres donants i s'involucri el país soci (alineament i apropiació).

Referències

OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, 2002 

Termes associats

Fragmentació de l'Ajuda, Programa

Equivalència en anglès

Project

Categoria

Gestió de l'ajut