Glossari

Definicions

Recolzament Pressupostari

Definició

En proveir de recolzament pressupostari, el donant transfereix els fons al pressupost general del país receptor. El recolzament és una modalitat d'Ajut programàtic. N'hi ha dues modalitats:

  • El recolzament pressupostari general és la forma més avançada de suport pressupostari. En aquest cas, l'AOD es fusiona amb el PGE (Pressupost General de l'Estat) de manera que deixa d'estar dirigit pel país donant i es dóna recolzament incondicional a l'estratègia de desenvolupament nacional. 
  • El recolzament sectorial impulsa la política o l'estratègia d'un programa sectorial. D'aquesta forma, el donant destina l'AOD a un sector en particular (generalment, l'educatiu o sanitari) i és gestionada pel ministeri corresponent. 

L'objectiu del recolzament pressupostari és reforçar els sistemes de gestió de les finances públiques del país receptor. Per tal de controlar la bona gestió d'aquests recursos, els donants fan servir diferents modalitats de seguiment. Per exemple, la Comissió Europea condiciona el seu recolzament pressupostari a la consecució de resultats positius en matèria d'educació i de salut en els països receptors. Altres donants, com ara el Banc Mundial, condicionen els seus paquets d'Ajut a la realització de canvis en la política econòmica.

Valoració

Es tracta de la forma més avançada d'alineament i apropiació. La Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut del 2005 i l'Agenda d'Acció d'Accra del 2008 han aclarit el camí per a la posada en marxa de polítiques basades en el recolzament pressupostari. Entre els seus avantatges es troben l'harmonització dels donants, l'enfortiment de la capacitat institucional del país receptor i la reducció dels costos derivats de la creació de sistemes paral·lels de gestió. El recolzament pressupostari ha de ser predectible i de llarg termini, així com anar lligat a efectes directes clars sobre la salut, l'educació, la igualtat de gènere i d'altres objectius inclosos en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Cap forma d'Ajut manca de risc, i un dels riscos associats a la concessió de recolzament pressupostari és que vagi a parar en mans de governs corruptes. Per mitigar aquest perill, Oxfam Intermón sosté que únicament s'ha de concedir aquest tipus d'Ajut a aquells governs capaços de demostrar un fort compromís de lluita contra la pobresa, concretament mitjançant la millora de l'accés a l'atenció sanitària, l'educació i la igualtat de gènere. Els governs han de comptar així mateix amb uns sistemes adequats de gestió financera per retre comptes de la utilització dels recursos i adoptar uns plans de millora contínua d'aquests sistemes, encaminats especialment a promoure la rendició de comptes davant dels ciutadans. En aquells països on la situació general comporti més risc, però en que un o diversos ministeris concrets funcionin bé, pot resultar més adequat concedir recolzament pressupostari sectorial en lloc de recolzament general.

Exemple: El 2005 Etiòpia estava rebent recolzament pressupostari general de diversos Organismes Multilaterals de Desenvolupament. Llavors va esclatar un conflicte civil que va comportar-ne la interrupció. L'any següent, el DFID britànic i el Banc Mundial van acordar posar en marxa el projecte de Protecció de Serveis Bàsics (PSB), que posava el focus en l'atenció primària a la salut i l'educació. Per dur a terme el projecte, es va exigir a les autoritats locals (de les províncies) garanties addicionals de transparència i rendició de comptes, així com diferents controls d'impacialitat i addicionalitat. 

La PSB no s'assignava específicament a un sector, sinó que proporcionava recolzament als serveis socials bàsics de responsabilitat dels governs subnacionals. Això deixava intacta l'autoritat d'aquests governs per fer compensacions entre els diferents sectors i prendre decisions que conduïssin a un alineament i una apropiació majors. 

Referències

Oxfam Intermón, De cara al futuro. Cómo la Comisión Europea puede tomar la inciativa en la aportación de apoyo presupuestario de calidad para la educación y la salud, 2008.

OCDE, Hacia una cooperació al desarrollo más eficaz. Informe de Avances 2014.

Termes associats

Apropiació, Ajut Programàtic, Previsibilitat de l'Ajut

Equivalència en anglès

Budget support

Categoria

Eficàcia de l'ajut