Glossari

Definicions

Serveis Socials Bàsics

Definició

Són Serveis Socials Bàsics (SSB) aquells que es destinen a cobrir les anomenades 'necessitats socials bàsiques' (NSB) i que, segons el CAD de l'OCDE, inclouen els següents epígrafs de la classificació sectorial: els sectors 112 (educació bàsica), 122 (salut bàsica) y 130 (programes i polítiques sobre població i salut reproductiva), i els subsectors (CRS) 14030 (abastiment d'aigua potable, sanejament bàsic i sistemes menors) i 16050 (ajuda multisectorial per als serveis socials bàsics).

Valoració

La Cimera Social de Copenhaguen de 1995 és el primer compromís seriós per part de la comunitat de donants per destinar l'ajuda internacional a la cobertura de NSB, posant el focus de l'ajuda en les persones i prioritats humanes, amb l'objecte de produir un impacte directe en la vida dels habitants dels països beneficiaris. Després d'això, el 1996 el "Consens d'Oslo sobre la iniciativa 20/20" va determinar dos objectius: que els països donants destinarien el 20% de l'AOD sectorialment especificable a SSB, i que els països socis invertirien el 20% de la despesa pública també en SSB.

La Cimera del Mil·lenni de l'any 2000, que va establir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, marca la fita següent, ja que cinc dels vuit grans objectius que hi són definits tenen una relació directa amb els SSB: 1) eradicar la pobresa extrema i la fam; 2) aconseguir l'educació primària universal; 4) reduir la mortalitat infantil; 5) millorar la salut materna, i 6) combatre el VIH de la SIDA, el paludisme i altres malalties.

A partir d'aleshores, els SSB s'han anat consolidant com una prioritat per als països donants, amb un pes creixent dins del pressupost de l'ajuda. Des de l'any 2006, més del 20% de l'ajuda sectorialment especificable, reportada al CAD, es dedica a SSB, amb les excepcions dels anys 2010 i 2011, en què es va quedar en el 19%. No obstant això, l'anàlisi estadística mostra una certa ineficàcia en la seva distribució geogràfica, ja que els països que tenen més mancances de SSB no són els que més recursos reben.

Referències

Muñoz, Y.; Torres, M, La Ayuda Oficial al Desarrollo en Servicios Sociales Básicos, 2012 

OCDE, Estadístiques sobre l'AOD  

Termes associats

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Pla Director de Cooperació Espanyola, Sector

Equivalència en anglès

Basic Social Services

Categoria

Eficàcia de l'ajut