Glossari

Definicions

Sortida Responsable

Definició

Procés pel qual un país donant retira l'Ajut bilateral a un país o a un sector de manera planificada, gradual i coordinada amb el país soci, establint comunicació amb totes les parts interessades en el procés. La sortida es pot deure a diversos motius: 

  • El país soci ja no necessita l'ajuda, per la qual cosa es dissenya una estratègia de sortida que sol contemplar el manteniment de relacions polítiques i comercials intenses entre els dos països.
  • Canvis en la planificació estratègica del país donant, que revisa els criteris de selecció d'un país o un sector com a prioritaris. Aquest motiu sol vestir-se com una aposta per una major concentració geogràfica i/o sectorial, com ha passat a Espanya amb el trànsit entre el III i el IV Pla Director.
  • Altres vegades el país donant utilitza com a pretext la falta de governança o de democràcia en el país soci, o bé la mala gestió dels fons. En aquestes circumstàncies, la sortida sol ser més sobtada que responsable, ja que solen patir-les els estats qualificats com a fràgils, de baixa resiliència. És en aquests casos, per tant, quan els països donants han de posar més cura en els processos de sortida.

Valoració

Quan un país donant pren la decisió d'abandonar la cooperació en un sector i, sobretot, en un país determinat, ha de ser conscient de l'impacte negatiu que pot ocasionar sobre els seus objectius de desenvolupament i actuar, per tant, d'una manera responsable. Són freqüents els casos en què aquesta sortida es produeix de manera precipitada i sense establir un diàleg i una coordinació amb el país soci. Per evitar-ho, hi ha una sèrie de principis que han de guiar el procés, entre els quals destaquen: l'alineament màxim amb les estratègies, els procediments i les capacitats del país soci; les consultes constants amb les administracions del país soci i la comunicació fluida amb totes les parts interessades (incloent-hi, per tant, les organitzacions de la societat civil); la documentació dels resultats en diversos àmbits; la predictibilitat; l'establiment d'un calendari realista, etc.

Referències

SGCID (MAEC), Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Comunicación 2014 

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Pla Director, Previsibilitat de l'Ajut, Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Espanyola

Equivalència en anglès

Responsible Exit

Categoria

Gestió de l'ajut